Update ontwikkeling De Beaugaard

Waar staan we nu?

Achter de schermen wordt er hard aan de ontwikkeling van De Boomgaard gewerkt (De ontwikkeling van deze nieuwe woningbouwlocatie is een samenwerking tussen de gemeente Hellevoetsluis en Grondexploitatiemaatschappij De Boomgaard (GEM De Boomgaard). Denk bijvoorbeeld aan afstemming met de Provincie, het uitwerken van het bestemmingsplan en de uitwerking van de ontwikkelvisie voor De Boomgaard. Hiervoor worden onder andere diverse onderzoeken uitgevoerd om te kijken op welke manier we de huidige kwaliteiten van het gebied kunnen verwerken in De Boomgaard van de toekomst.


Ontvangen vragen en bijeenkomst

Na de brief, die de Gemeente over De Boomgaard voor de zomer heeft verzonden, hebben we diverse vragen, tips en aandachtspunten ontvangen. Deze vragen variëren van de nieuwsgierigheid naar de woningen die straks in De Boomgaard komen tot vragen over het groen en het verkeer. Ook stond in de brief, dat we in de tweede helft van 2021 een inloopbijeenkomst zouden organiseren.

We zijn blij met alle vragen en opmerkingen die we hebben gekregen. Sommige vragen uit de omgeving (bijvoorbeeld over het behoud van de huidige natuur en de verkeersontsluiting) moeten we goed onderzoeken om te kijken hoe we hier op in kunnen spelen en wat er wel en niet mogelijk is. Ook lopen er zoals hierboven beschreven nog diverse andere onderzoeken. We nemen hier graag zorgvuldig de tijd voor. Daarom komen we in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar bij jou terug met uitgebreidere informatie over de stand van zaken in de ontwikkeling, een terugkoppeling van de ontvangen vragen en wat we hiermee hebben gedaan en vertellen we wat je in 2022 van ons kunt verwachten. Om deze reden is daarom ook besloten om de inloopbijeenkomst nog even uit te stellen tot in het nieuwe jaar. Meer informatie hierover volgt in de volgende nieuwsbrief. Blijf je graag op de hoogte? Meld je dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Heb je in de tussentijd nog vragen? Stel ze gerust via [email protected].
Heb je vragen over De Boomgaard die je wilt stellen aan de gemeente Hellevoetsluis, dan kun je per e-mail contact opnemen met de gemeentelijke projectleider, Saskia van der Vlist: [email protected].

We wensen je alvast fijne feestdagen en tot graag in het nieuwe jaar.

Met hartelijke groet,
Team De Boomgaard