Het totale plan

Op deze kaart zie je het totale plan van Beaugaard. In dit plan is ruimte voor ongeveer 1.000 nieuwe woningen met een gevarieerd programma. Een gedeelte van dit programma bestaat uit betaalbare woningen in zowel koop als huur. Beaugaard wordt ontwikkeld tot kleine woonbuurten met een gevarieerd woonprogramma, van rijwoning tot kavels en vrijstaande woningen; er is voor ieder wat wils. Een belangrijk uitgangspunt in de ontwikkeling van Beaugaard is dat er in het plan veel aandacht is voor groen, ruimte en water.

Wonen

Bestemmingsplan

Om Beaugaard te kunnen realiseren, is er een aangepast bestemmingsplan benodigd. Een bestemmingsplan is een soort ‘blauwdruk’ voor hoe het gebied gebruikt mag worden. Het bepaalt wat er gebouwd mag worden en waar, welke activiteiten zijn toegestaan.

Het bestemmingsplan is onlangs vastgesteld door de Gemeenteraad, een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van dit nieuwe gebied. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is (er worden geen zienswijzen ingediend door derden), kan na dat lange wachten eindelijk gestart worden met de realisatie van deze nieuwe en gezonde leefomgeving.

De eerste fase

Voor de eerste fase hebben we een proefverkaveling gemaakt (zie afbeelding). Graag benadrukken we hier dat het om een proefverkaveling gaat. Dit betekent dat de opzet van de woningen nog niet vast staat. Met deze verkaveling willen we vooral laten zien op welke wijze het groen, natuur, wonen, maar ook verkeer kan worden ingepast.

 

De tweede fase

In de tweede fase komen nog eens ca. 700 woningen. Deze plannen worden nog nader uitgewerkt. Ook lopen er nog onderzoeken naar de locatie en vinden er nog diverse overleggen plaats, zoals met de Provincie Zuid-Holland. Hoe fase 2 verder ontwikkeld wordt, daar komen we op een later moment bij jou op terug.

Hier woon je in een klimaatadaptieve en natuurinclusieve omgeving

Ons doel? Gezamenlijk een écht gezonde leefomgeving creëren voor mens en dier.

We gaan in de ontwikkeling van Beaugaard voor een natuurlijke aanpak die inspeelt op het klimaat. Door met meer zorg natuur, water en groen toe te voegen, creëren we niet alleen een aangename woonomgeving, maar bieden we ook oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Dit betekent minder last van hitte en wateroverlast, een schonere lucht, de opvang van regenwater en een fijne plek om te ontspannen. In Beaugaard kijken we naar volledige betekenis van duurzaamheid. We zetten in op natuurvriendelijke en klimaatbestendige aanpassingen, en denken na over het gebruik van herbruikbare materialen en duurzame energiebronnen.

Het toepassen van groen in de openbare ruimte werkt ontspannend, uitnodigend en verbindend voor ons mensen. Tegelijkertijd biedt het een thuis aan verschillende insecten, vogels en kleine zoogdieren. Zo wordt Beaugaard niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren een fijne en gezonde leefomgeving. En dragen we ons steentje bij aan de wereld van morgen.

Sfeerbeelden beeldkwaliteitplan Beaugaard

Natuur en water

Beaugaard wordt ontwikkeld op een bestaand polderlandschap. Vanuit eerdere bijeenkomsten hebben we ook vragen gekregen hoe wordt omgegaan met dit stukje natuur. In Beaugaard wordt waar mogelijk het bestaande landschap behouden, versterkt en vervangen. Een groot gedeelte van het gebied is bestemd voor groen, water en spelen. Bodem, beplanting, struiken en bomen in het landschap en de woonbuurten worden naast een gezonde en groene leefomgeving breed ingezet als thuis voor flora en fauna. Dat geldt ook en in het bijzonder voor de kreek met haar natuurvriendelijke oevers.

In alle woonbuurten en in het landschap kan worden gespeeld. Het spelen is informeel, op straat, voor de deur, en om de hoek in het landschap. De speelplekken zijn bij voorkeur natuurlijk, met speelaanleidingen en enkele speeltoestellen. De opzet is met name kleinschalig en uiteraard passend bij Beaugaard wordt het op een landelijke wijze ingepast.

Voorzieningen

Hellevoetsluis en daarmee ook Voorne aan Zee is reeds voorzien van veel voorzieningen. Denk aan onderwijs, winkels maar ook zorg. Voor Beaugaard wordt in eerste instantie zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande voorzieningen in de buurt en het centrum van Hellevoetsluis. Wel onderzoeken we of met de komst van fase 2 basisonderwijs en winkelvoorzieningen kunnen worden ingepast. Binnen Beaugaard fase 1 wordt rekening gehouden met een kleine horecavoorziening in de vorm van bijvoorbeeld een gezellige theetuin.

Verkeer

Niet voor niets leggen we de nadruk op het thema landelijk wonen. Dit betekent dat de “straat” wordt gedeeld met auto, fietser en voetganger met veel aandacht voor veiligheid en natuur. Zeker in de woonbuurten. De snelheid is laag, in de buurten wordt de ruimte gedeeld met elkaar en is de auto te gast. Parkeren is zoveel mogelijk opgelost in kleine groene parkeerkoffers, binnenterreinen of op eigen terrein.

In de basis worden alle woonbuurten primair ontsloten via de rotonde Nelson Mandelalaan. Van de Verlengde Lagelandseweg wordt voor doorgaand autoverkeer geen gebruik gemaakt. De aansluiting op de Smitsweg / Stormweg is voorzien als fietsroute. In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om, tijdelijk, gebruik te maken van een aansluiting op de omliggende wegen.

Wil je niets missen? Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang relevante updates over het project.

Waarom aanmelden?

  • Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events
  • Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.