Update Beaugaard

November 2023

Bestemmingsplan

Goed nieuws! Het college heeft een positief besluit genomen over het ontwerp bestemmingsplan, daarmee wordt het ontwerp bestemmingsplan voor fase 1 (met circa 360 woningen) en het ontwerp beeldkwaliteitsplan op zeer korte termijn ter inzage gelegd.

Een bestemmingsplan is een soort ‘blauwdruk’ voor hoe het gebied gebruikt mag worden. Het bepaalt wat er gebouwd mag worden en waar, welke activiteiten zijn toegestaan. Een beeldkwaliteitsplan is een soort ‘artistieke handleiding’ voor hoe het gebied en de woningen eruit gaan zien. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat verschillende ontwikkelingen passen bij de identiteit en uitstraling van Beaugaard. Hierin staan bijvoorbeeld regels en aanbevelingen over het gebruik van materialen, kleuren en architectonische stijlen. Ook de richtlijnen voor openbare ruimte worden hierin benoemd.

De plannen worden eind november ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken. Je kunt het plan vanaf dat moment inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze periode is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Omwonenden ontvangen hierover een brief van de gemeente. Naar aanleiding van die zienswijzen kan besloten worden om wijzigingen door te voeren in het bestemmingsplan dat uiteindelijk door de Gemeenteraad vastgesteld moet worden. We hopen dat dit in het tweede kwartaal van 2024 gaat gebeuren. Nadat de Gemeenteraad een besluit heeft genomen is nog een periode van 6 weken waarin bezwaren ingediend kunnen worden. Als dat niet gebeurt is het bestemmingsplan onherroepelijk.

Verkavelingssuggestie (schets) fase 1

Wat nog meer?

De ontwikkelpartijen en gemeente gaan ondertussen ook door met de nadere uitwerking van fase 2, met ca. 700 woningen. Voor fase 2 moet te zijner tijd opnieuw een ruimtelijke procedure worden gevolgd, dit staat los van de bestemmingsplanprocedure van fase 1. Om je mee te nemen in de plannen voor deze fase organiseren we in een later stadium nogmaals een inloopbijeenkomst.

De komende periode wordt ook gebruikt om nader onderzoek te verrichten en alvast onderhoud te plegen aan de diverse windsingels en boomgaarden. Ook zijn we aan de slag met bijvoorbeeld de bestrijding van de invasieve exoten (Japanse duizendknoop). We gaan met de bewoners van de Stormweg in gesprek om de inrichting van de windsingel bij hen voor de deur te bespreken.

Terugblik inloopavond

We hebben een groot aantal vragen ontvangen naar aanleiding van de inloopavond van 30 mei in het gemeentehuis van Voorne aan Zee in Hellevoetsluis. Tot 28 juni was het mogelijk om vragen of opmerkingen op het voorontwerp bestemmingsplan door te geven aan de gemeente (de formele inspraakreactie). De reacties zijn verwerkt in een inspraaknota en in sommige gevallen heeft dat ook tot een aanpassing van het van het voorontwerp bestemmingsplan geleid.

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang relevante updates over het project.

Waarom aanmelden?

  • Altijd op de hoogte van recente ontwikkelingen en events
  • Nuttige informatie rondom het kopen van een nieuwbouwwoning

Wil je precies weten hoe wij met je gegevens omgaan?
Dat lees je in ons privacy statement.