Update Beaugaard

April 2024

Terugkoppeling Woonbeurs Rotterdam + Regio

Op zaterdag 16 maart jl. vond de jaarlijkse Woonbeurs Rotterdam + Regio plaats. Op de druk bezochte woonbeurs is er veel interesse getoond in de ontwikkeling van Beaugaard. Hier presenteerde de gebiedsmakelaars van Beaugaard, Van Herk Nieuwbouwmakelaars en Huysvisie Makelaars, de eerste kenmerken van de woningen die naar verwachting dit jaar nog in verkoop gaan.

 

De eerste 2 deelplannen bestaan uit duurzame eengezinswoningen (energielabel A++++) met een grootte variërend van 75 t/m 145 m2 én een aantal vrije kavels. Na het vaststellen van het bestemmingsplan wordt er meer concrete informatie bekend gemaakt over de 25 koopwoningen uit de eerste fase, Appelgaard.

Hoe ziet de planning er de komende maanden uit?

Het ontwerp bestemmingsplan voor fase 1 (met 360 woningen) en het ontwerp beeldkwaliteitsplan zijn eind vorig jaar ter inzage gelegd. Tijdens deze periode zijn er zienswijzen ontvangen, naar aanleiding van deze zienswijzen is er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in het bestemmingsplan. De planning is dat de gemeenteraad in april een besluit neemt over het bestemmingsplan van fase 1 van Beaugaard.  Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, is er daarna nog een periode van 6 weken waarin beroep ingediend kan worden. Als dat niet gebeurt is het bestemmingsplan na deze periode onherroepelijk.

Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld, zal er ook meer informatie over fase 1 van Beaugaard (Appelgaard) bekend gemaakt worden. 

De ontwikkelpartijen en gemeente zijn ondertussen ook bezig met de nadere uitwerking van fase 2, met ca. 700 woningen en de nodige voorzieningen.

 

Wat gebeurt er op de locatie?

 

In onze nieuwsbrieven willen we jullie ook op de hoogte houden van de werkzaamheden die we op de locatie uitvoeren. Nu is er nog niet zo veel te zien, maar dat gaat zeker veranderen wanneer we de grond bouwrijp gaan maken. Dit zal na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan ingepland worden. Denk daarbij aan werkzaamheden als: graafwerkzaamheden, aanleggen van riolering en nutsleidingen en het aanbrengen van de bouwwegen. Dit zijn allemaal werkzaamheden die moeten gebeuren voordat we kunnen starten met de bouw van de woningen.

 

Toch zijn er in de afgelopen weken al bepaalde werkzaamheden uitgevoerd. Zo is de windsingel aan de Stormweg aangepakt zodat deze veiliger is en is er in de oude boomgaard (rondom de boerderij) bodemonderzoek uitgevoerd. Deze werkzaamheden zijn allemaal uitgevoerd onder deuitdrukkelijke begeleiding van een ecoloog om zo verantwoord mogelijk te werk te gaan.

 

Binnenkort wordt er ook op diverse plekken archeologisch onderzoek uitgevoerd. Op de percelen langs de Ikkerseweg wordt booronderzoek verricht, de archeologen kunnen op basis van het materiaal dat hierbij vrijkomt al veel zeggen over de kans dat er archeologisch waardevolle elementen worden aangetroffen. Later zal er, aan de kant van de kreek, ook onderzoek met proefsleuven plaatsvinden.