Update april De Boomgaard

Aan een gebiedsontwikkeling, zoals De Boomgaard, werken veel partijen samen. Denk hierbij niet alleen aan partijen als ontwikkelaars en gemeente, maar ook stedenbouwkundigen, diverse adviseurs en de Provincie.

Zoals in de laatste nieuwsbrief aangegeven zijn we met al deze partijen in gesprek. Zo ook met de Provincie Zuid-Holland. Naar aanleiding van deze gesprekken, die met name tussen de gemeente Hellevoetsluis, GEM de Boomgaard en de Provincie Zuid-Holland in de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden, willen we graag een update geven en welke invloed deze gesprekken hebben op de gebiedsontwikkeling De Boomgaard.

Om iedereen van dezelfde informatie te voorzien, kun je de brief, die de gemeente Hellevoetsluis heeft verspreid aan omwonenden, downloaden.

 

Download de brief van de Gemeente Hellevoetsluis

 

De nieuwe ontwikkelingen die je in deze brief leest hebben met name betrekking op hoe het team van GEM de Boomgaard in samenwerking met de gemeente onderzoekt op welke wijze de gebiedsontwikkeling De Boomgaard verder wordt ontwikkeld. Wel blijven ook wij vasthouden om in 2023/2024 te starten met de bouw. 

We houden je uiteraard graag op de hoogte en hopen rond de zomer van dit jaar een nieuwe update te kunnen geven.