De ontwikkelaars van Beaugaard

Zestig jaar vakmanschap en gezonde handelsgeest. Ontwikkelen, bouwen, opleveren, dat doen we op onze eigen, unieke manier. Wij nemen graag in een vroeg stadium het initiatief.

Wij zoeken naar de juiste balans binnen de integrale gebiedsontwikkeling en realiseren dat zelf of in samenwerking met andere partijen. Daadkrachtig en met oog voor mens en milieu.

Onze blauwe stroom filosofie drijft van oudsher op kwaliteit, nuchterheid en samenwerking. Ook de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties hebben zich binnen Adriaan van Erk gemanifesteerd. Om in 2030 tot een duurzame wereld voor mens en dier en planeet te komen, worden de voor ons vijf belangrijkste doelstellingen bij ieder project extra meegewogen. Zo staan bij de ontwikkeling van een uitleg-, stedelijk- of mix-use-gebied niet alleen duurzaamheid, klimaatadaptie en energievoorziening hoog op de agenda. Ook nemen we thema’s als inclusiviteit, diversiteit en bereikbaarheid standaard mee. Zuinig zijn op de planeet en ongelijkheid verminderen spelen voor ons immers altijd een rol.

 

Roosdom Tijhuis is een ontwikkelende bouwer die landelijk opereert als een sterke partner in huisvestingsprojecten. Naast onze eigen projecten ontwikkelen, ontwerpen en bouwen we projecten voor gemeenten, corporaties, beleggers en andere opdrachtgevers in heel Nederland. Daarnaast wappert onze vlag op diverse zorghuisvestingsprojecten.

Onze onderneming is vernieuwend, betrokken, betrouwbaar en transparant. We staan open voor de toepassing van innovatieve technologieën en vernieuwende ideeën. De Twentse grondslagen van ons bedrijf zijn terug te vinden in de pragmatische, nuchtere manier van denken en doen. We zijn eerlijk en open in ons handelen en spannen ons in om toegankelijk, betrouwbaar en voorspelbaar te zijn voor al onze stakeholders.

Roosdom Tijhuis beschikt over diverse gespecialiseerde werkmaatschappijen en heeft een zelfstandig bouwbedrijf in Rijssen met een dependance in Capelle aan de IJssel.

Heijmans is een bedrijf met een gezonde ambitie. Wij willen bijdragen aan het maken van een gezonde leefomgeving. Iedereen wil schone lucht inademen, wonen in een fijne buurt, genieten van mooie natuur, werken op een goede werkplek, veilig reizen van A naar B en aan het einde van de dag weer gezond thuiskomen. Gezond sluit aan bij een bredere beweging die de maatschappij al langere tijd maakt. Want bij gezonder eten, meer bewegen en bewuster leven hoort net zo goed gezond wonen, werken en voortbewegen. Wij willen die gezonde leefomgeving vormgeven. Door te ontwikkelen, te bouwen en te verbinden. Door te maken. Zo bouwen we samen met onze opdrachtgevers aan de contouren van morgen: www.heijmans.nl